Amb cinc anys, inicio la meva formació acadèmica a l'escola unitària de la Partida Torres de Sanui. Tinc una única professora, Dolors, que ens imparteix totes les assignatures, menys educació física, que ens la fa en Jordi.

L'aula es la mateixa per a tots els nens de l'escola, cursem el nivell que cursem. Aviat passaré a ser l'únic de la promoció, per la manca d'alumnes de la meva edat.